Kiedy zgłosić się na terapię?


Jeśli doświadczasz jednego bądź kilku z poniższych problemów:
 
  • trudności w nawiązywaniu bądź utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi; 
  • trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych; 
  • trudność w radzeniu sobie ze stresem i emocjami; 
  • trudności dotyczące sfery seksualnej; 
  • lęk o różnym podłożu; 
  • niskie poczucie własnej wartości; 
  • zaburzenia snu; 
  • depresja, stany obniżonego nastroju; 
  • poczucie straty (takiej jak śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, zdrowia, rozwód); 
  • nieśmiałość; 
  • poczucie osamotnienia; 
  • dolegliwości somatyczne bez wyraźnej przyczyny medycznej; 
  • anoreksja, bulimia;


 lub jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia.