Oferuję pomoc psychoterapeutyczną, dla osób dorosłych, w następujących formach:

•  Konsultacje psychologiczne – od 1–3 spotkań (wstępna diagnoza problemu i zalecenia dostosowane do indywidualnych problemów 
i możliwości pacjenta). 
•  Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa - ilość spotkań jest z góry ustalona, częstotliwość sesji raz w tygodniu (12 spotkań).
•  Indywidualna psychoterapia długoterminowa - nie ma z góry określonego czasu trwania, zazwyczaj obejmuje kilka lat. Częstotliwość sesji od 1–2 w tygodniu. 
•  Jedna sesja trwa zawsze 50 minut.

Cennik:

•  Konsultacja psychologiczna - 100 zł,
•  Psychoterapia indywidualna - 100 zł,
•  Psychoterapia indywidualna - 80 zł/za sesję przy 2 spotkaniach w tygodniu.
•  Badania psychologiczne z opinią (badanie ilorazu inteligencji, badanie neuropsychologiczne) - 200zł/za 2 spotkania